GRAAD 1

Graad 1 Tema-boekies sluit in:

 • Versekering en gemoedsrus dat die voorgestelde inhoud van die kurrikulum gedek word deur die implementering van die Tema-boekies deur die verloop van die jaar.
 • Gemaklike oorgang van Graad R na Graad 1 (Gereedmaking in eerste Tema)
 • ‘n Wye verskeidenheid Aktiwiteite vir elke inhoudsarea van elke vak (Afrikaans Eerste Taal,  Wiskunde, Omgewingsleer, Bybel en Morele Opvoeding, Engels Tweede Taal). Elke aktiwiteitsbladsy kan vir deurlopende assesseringsdoeleindes gebruik word.
 • Afskeurbladsye, Lynebladsye, Patroonbladsye, Lettervormingsbladsye, Syfervormingsbladsye, Blankobladsye, Inkleurprente, Leesstories, Blokkiesbladsye.
 • Progressie, integrasie en infusie in aktiwiteite, konsepte, kennis, vaardighede, temas en grade.
 • Vir die Onderwyser met wenke, verduidelikings, tema-indelings, Stories, Woordelys, ens.

 

Graad 1 Temas (Daar is 26 Tema-boeke):

 1. Myself en my liggaam (978-99916-916-0-2)
 2. My liggaamsdele en funksies (978-99916-916-1-9)
 3. Ek hou myself gesond en skoon (978-99916-916-2-6)
 4. Gesonde kos en eetgewoontes (978-99916-916-3-3)
 5. Dit is somer (978-99916-916-4-0)
 6. My familie en gemeenskap (978-99916-916-5-7)
 7. My skool (978-99916-916-6-4)
 8. My vriende (978-99916-916-7-1)
 9. My kultuur, land en geskiedkundige gebeurtenisse (978-99916-916-8-8)
 10. Huise (978-99916-916-9-5)
 11. Dit is herfs (978-99916-917-0-1)
 12. Vervoer (978-99916-917-1-8)
 13. Verkeersveiligheid (978-99165-917-2-5)
 14. Media en kommunikasie (978-99916-917-3-2)
 15. Geld en spaar (978-99916-917-4-9)
 16. Beroepe (978-99916-917-5-6)
 17. Dit is winter (978-99916-917-6-3)
 18. Veiligheid (978-99916-917-7-0)
 19. ‘n Skoon omgewing (978-99916-917-8-7)
 20. Plante (978-99916-917-9-4)
 21. Dit is lente (978-99945-60-94-3)
 22. Diere (978-99945-60-95-0)
 23. Water (978-99945-60-96-7)
 24. Dryf en sink (978-99945-60-97-4)
 25. Die sonnestelsel (978-99945-60-98-1)
 26. Kragte, beweging en energie (978-99945-60-99-8)

*Vir die Onderwyser Graad 1 Tema-indeling en Jaarbeplanning (978-99945-86-46-2)

Meer in diepte:

Vir die Onderwyser Tema-indeling en Jaarbeplanning •Vir die Onderwyser is ‘n onderwysershandleiding. Dit sluit in: •Wenke vir onderrig en leer. •Verduidelikings oor Hoe om die tema-boekies te verstaan en te implementeer. •26 x Een-bladsy tema-indelings en beplannings wat elke tema se inhoud opsom volgens kennis, vaardighede en waardes wat in elke ontwikkelingsarea behandel word. •Foto’s, voorbeelde en idees van aktiwiteite. •Stories en instruksies vir aktiwiteite. •Woordelys vir Graad 1 (Soos wat klanke per tema aangeleer word)

Werkskaarte vir elke ontwikkelingsarea van elke vak •Afrikaans Eerste Taal (Luister en Reageer, Praat en Kommunikeer, Lees, Taalstruktuur, Skrif en Skryf) •Engels Tweede Taal (Klanke en verskeidenheid aktiwiteite) •Wiskunde (Getalkonsep, Berekening, Probleemoplossing, Meting, Meetkunde, Dataverwerking) • Omgewingsleer (26 Temas deurgaans geïntegreer met ander vakke) •’n Wye verskeidenheid aktiwiteite word inkorporeer (Knip, plak, trek na, teken oor, voltooi, kleur in, verbind, teken, pas, tel, skryf, omkring, identifiseer) •Bybel en Morele Opvoeding (Aktiwiteite en blankobladsye vir skeppende uitdrukking). • Ouditief ingestel : Alle takies fokus op die ontwikkeling van ouditiewe vaardighede.

Afskeurbladsye • Daar is afskeurbladsye agter in elke tema-boekie ingesluit waarmee knip, plak, bou en ordening aktiwiteite gedoen word. (Besparing op kopieerkostes.)

Lynebladsye • Die Tema-boekies bevat lynebladsye en dus hoef geen addisionele lyneboeke aangekoop te word nie. • Eers groot rye/paadjies dan diklyne en later dunlyne (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

Patroonbladsye • “Vou”-lyne (4 paadjies op horisontale bladsye) waar skrif patrone geoefen word as voorbereiding vir skrif. (Temas 1-8) (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

Klanke en Getalle • Groot letters / getalle op bladsye vir die aanleer van Klanke en lettervorming asook syfervorming • Aktiwiteite vir die aanleer van klanke en syfers. • Herhaling, Assessering, Toepassing van klanke en syfers aangeleer in elke tema. (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

Blankobladsye • Blankobladsye word in al die Tema-boeke ingesluit en dus hoef geen addisionele boeke aangeskaf te word nie. • Dit kan gebruik word vir eie voorkeur van aktiwiteite, herhaling, vaslegging of assessering. (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

Inkleurprente • Agter in elke Tema-boek is daar ‘n inkleurprent van die tema. • Hierdie prente kan gebruik word vir begaafde leerders wat vinniger werk. Dit kan ook gebruik word vir addisionele aktiwiteite. (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

Leesstories • Elke Tema-boek bevat ‘n Leesstorie wat handel oor die konsepte wat in daardie tema gedek word. Dit kan vir pret en addisionele aktiwiteite gebruik word. (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

Blokkiesbladsye • Die Tema-boeke bevat bladsye waarop ‘n tabel van 10 blokkies is. Hierdie bladsy kan gebruik word vir die vinnige herroep van konsepte aangeleer of vir assesseringstakies. Dit is eenvoudig en maklik om na te sien. (Voorbeelde en idees beskikbaar in Vir die Onderwyser)

next

Graad 2