GRAAD 3

Graad 3 Tema-boekies sluit in:

 • Versekering en gemoedsrus dat die voorgestelde inhoud van die kurrikulum gedek word deur die implementering van die Tema-boekies deur die verloop van die jaar.
 • Gemaklike oorgang van Graad 2 na Graad 3
 • ‘n Wye verskeidenheid Aktiwiteite vir elke inhoudsarea van elke vak (Afrikaans Eerste Taal,  Wiskunde, Omgewingsleer, Bybel en Morele Opvoeding, Engels Tweede Taal). Elke aktiwiteitsbladsy kan vir deurlopende assesseringsdoeleindes gebruik word.
 • Afskeurbladsye, Lynebladsye, Blankobladsye, Inkleurprente, Leesstories, Blokkiesbladsye.
 • Progressie, integrasie en infusie in aktiwiteite, konsepte, kennis, vaardighede, temas en grade.
 • Vir die Onderwyser met wenke, verduidelikings, tema-indelings, Stories, Woordelys, ens.

Graad 3 Temas (Daar is 23 temas):       

 1. Ek verstaan hoe my liggaam werk (9978-99945-86-23-3)
 2. ʼn Higiëniese en gesonde leefstyl (978-99945-86-24-0)
 3. Ek het gesonde eetgewoontes (978-99945-86-25-7)
 4. Somer en sonskyn (978-99945-86-26-4)
 5. My familie is fantasties (978-99945-86-27-1)
 6. Vriendskap is kosbaar (978-99945-86-28-8)
 7. Ek maak ‘n verskil in my gemeenskap (978-99945-86-29-5)
 8. Skool is pret (978-99945-86-30-1)
 9. Namibië: My land, my trots (978-99945-86-31-8)
 10. Heerlike herfs (978-99945-86-32-5)
 11. Meer oor huise en ander geboue (978-99945-86-33-2)
 12. Ek is versigtig en veilig (978-99945-86-34-9)
 13. Alles oor vervoer (978-99945-86-35-6)
 14. Ek, my fiets en verkeersveiligheid (978-99945-86-36-3)
 15. ʼn Koue winter (978-99945-86-37-0)
 16. Alles oor diere (978-99945-86-38-7)
 17. Alles oor plante (978-99945-86-39-4)
 18. Lieflike lente (978-99945-86-40-0)
 19. Die wonder van kommunikasie (978-99945-86-41-7)
 20. Inkomste, besteding en spaar (978-99945-86-42-4)
 21. Water: Gebruike, besoedeling en besparing (978-99945-86-43-1)
 22. Ek leer oor kragte, beweging en energie (978-99945-86-44-8)
 23. Die wonder van ons hemelruim (978-99945-86-45-5)

Vir die Onderwyser Graad 3 Tema-indeling en Jaarbeplanning (978-99945-86-48-6)

Meer in diepte:

Vir die Onderwyser Tema-indeling en Jaarbeplanning •Vir die Onderwyser is ‘n onderwysershandleiding. Dit sluit in: •Wenke vir onderrig en leer •Verduidelikings oor Hoe om die tema-boekies te verstaan en te implementeer • 23 x Een-bladsy tema-indelings en beplannings wat elke tema se inhoud opsom volgens kennis, vaardighede en waardes wat in elke ontwikkelingsarea behandel word. •Stories en instruksies vir aktiwiteite •Woordelys vir Graad 3

Werkskaarte vir elke ontwikkelingsarea van elke vak: •Afrikaans Eerste Taal (Luister en Reageer, Praat en Kommunikeer, Lees, Taalstruktuur, Skrif en Skryf)  •Engels Tweede Taal (Listening and Responding, Speaking and Communicating, Reading, Language Structure, Writing and Handwriting) • Wiskunde (Getalkonsep, Berekening, Probleemoplossing, Meting, Meetkunde, Dataverwerking) •Omgewingsleer (23 Temas deurgaans geïntegreer met ander vakke) •Bybel en Morele Opvoeding (Aktiwiteite en blankobladsye vir skeppende uitdrukking) • ‘n Wye verskeidenheid aktiwiteite word inkorporeer (Knip, plak, orden, skryf, verduidelik, bespreek, rangskik ens.) •Ouditief ingestel : Alle takies fokus op die ontwikkeling van ouditiewe vaardighede

Afskeurbladsye • Daar is afskeurbladsye agter in elke tema-boekie ingesluit waarmee knip, plak, bou en ordening aktiwiteite gedoen word. (Besparing op kopieerkostes.)

Lynebladsye • Die Tema-boekies bevat lynebladsye en dus hoef geen addisionele lyneboeke aangekoop te word nie

Blankobladsye • Blankobladsye word in al die Tema-boeke ingesluit en dus hoef geen addisionele boeke aangeskaf te word nie. • Dit kan gebruik word vir eie voorkeur van aktiwiteite, herhaling, vaslegging of assessering.

Inkleurprente • Agter in elke Tema-boek is daar ‘n inkleurprent van die tema. • Hierdie prente kan gebruik word vir begaafde leerders wat vinniger werk. Dit kan ook gebruik word vir addisionele aktiwiteite.

Leesstories • Elke Tema-boek bevat ‘n Leesstorie wat handel oor die konsepte wat in daardie tema gedek word. Dit kan vir “lees vir genot” en addisionele aktiwiteite gebruik word.

Blokkiesbladsye • Die Tema-boeke bevat bladsye waarop ‘n tabel van 10 blokkies is. Hierdie bladsy kan gebruik word vir die vinnige herroep van konsepte aangeleer of vir assesseringstakies. Dit is eenvoudig en vinnig om na te sien.

This is

Last item