GRAAD R

Graad R Tema-boekies sluit in:

 • Versekering en gemoedsrus dat die voorgestelde inhoud van die kurrikulum gedek word deur die implementering van die Tema-boekies deur die verloop van die jaar
 • Aktiwiteite vir elke inhoudsarea van elke vak (Taalontwikkeling, Voorbereidende Wiskunde, Omgewingsleer, Bybel en Morele Opvoeding, Fisieke Ontwikkeling)
 • Afskeurbladsye vir aktiwiteite (geen fotokopiëring nodig)
 • Weerkaart
 • Blankobladsye vir eie voorkeur van aktiwiteite
 • Afmerklyste vir die monitor en meting van leerdervordering
 • Vermeerderde fokus op ouditiewe ontwikkeling
 • Progressie, integrasie en infusie in aktiwiteite, konsepte, kennis, vaardighede en temas
 • Vir die Onderwyser met wenke, verduidelikings, tema-indelings, weerkaart-prente (fotokopieerbaar), Bybelaktiwiteite (fotokopieerbaar)

GRAAD R TEMAS (Daar is 9 algemene temas):       

 1. Dit is ek (978-99945-86-49-3)
 2. Dit is my liggaam (978-99945-86-50-9)
 3. Dit is my familie (978-99945-86-51-6)
 4. Dit is my huis (978-99945-86-52-3)
 5. Dit is my skool (978-99945-86-53-0)
 6. Dit is my gemeenskap (978-99945-86-54-7)
 7. Ek leer oor diere (978-99945-86-55-4)
 8. Ek leer oor water (978-99945-86-56-1)
 9. Ek leer oor plante (978-99945-86-57-8

Vir die Onderwyser Graad R Tema-indeling en Jaarbeplanning (978-99945-86-58-5)

MEER IN DIEPTE:

VIR DIE ONDERWYSER TEMA-INDELING EN JAARBEPLANNING • Vir die Onderwyser is ‘n onderwysershandleiding. Dit sluit in: • Wenke vir onderrig en leer. • Hoe om die tema-boekies te verstaan en te implementeer. • 9 x Een-bladsy tema-indelings en beplannings wat elke tema se inhoud opsom volgens kennis, vaardighede en waardes wat in elke ontwikkelingsarea behandel word. Daar is ruimte vir die onderwyser om ‘n keuse van Bybelverhaal en Storie vir die tema in te vul. • Weerkaartprente wat gekopieer mag word. • Bybelaktiwiteite wat gekopieer mag word

WERKSKAARTE VIR ELKE ONTWIKKELINGSAREA VAN ELKE VAK • Taalontwikkeling (Luister en Reageer, Praat en Kommunikeer, Voorbereidende Lees, Insidentele Lees, Voorbereidende Skrif). • Voorbereidende Wiskunde (Getalkonsep, Probleemoplossing, Klassifisering, Seriasie/Orde, Ruimtelike verhoudings, Meting). • Omgewingsleer (9 Temas deurgaans geïntegreer met Weer, Gesondheid, Veiligheid en Spesiale gebeurtenisse). • ‘n Wye verskeidenheid aktiwiteite word inkorporeer (Knip, plak, trek na, teken oor, voltooi, kleur in, verbind, teken, pas, ens.)

DIE ONDERWYSER SE AFMERKLYS • Elke tema-boekie het ‘n Die Onderwyser se Afmerklys ingesluit waar vinnige en eenvoudige assessering gedoen kan word van • Kennis, vaardighede en waardes wat in elke tema behandel is • Fisieke ontwikkeling

AFSKEURBLADSYE • Daar is afskeurbladsye agter in elke tema-boekie ingesluit waarmee knip en plak aktiwiteite gedoen word. (Besparing op kopieerkostes.)

BYBELAKTIWITEITE • Daar is 16 verskillende Bybel aktiwiteite beskikbaar in Vir die Onderwyser. Hierdie bladsye kan gekopieer word om in die tema-boekie te plak. Die onderwyser kan self besluit wanneer watter Bybelverhaal aangebied word.

WEERKAART • Daar is ‘n weeklikse weerkaart in elke tema-boekie. Daar is verskillende prente in Vir die Onderwyser wat gekopieer kan word om in die tema-boekies te plak. Alternatiewelik, kan tekeninge gemaak word.

BLANKOBLADSYE • Elke tema-boek sluit blanko bladsye in waar ekstra werk geplak of gedoen kan word. Dit bied ruimte vir die onderwyser om sekere konsepte te herhaal, vas te lê of enige ander addisionele aktiwiteite te doen.

next

Graad 1