Moyo bied ‘n geïntegreerde, tema-gebaseerde benadering tot onderrig en leer in die Grondslagfase (Grade R-3). Deur hierdie geïntegreerde benadering word leerders toegerus met die kennis, vaardighede en waardes wat vereis word in hul eerste skooljare. Die doel van ons reeks in om leerders in die Grondslagfase voor te berei en te ontwikkel vir verdere, meer formele leer in primêre grade.

Die reeks is gebaseer op die Nasionale Kurrikulum van Namibië en verseker dat die voorgestelde inhoud vir Grade R-3 gedek, gekonsolideer en hersien word. Moyo poog om van ‘n vroeë ouderdom af, ‘n liefde vir leer in leerders te ontwikkel.  Daarom is genot ‘n fokus van die reeks.

Ons neem die beginsels van integrasie, progressie en infusie in ag om sodoende ‘n gladde en gemaklike oorgang tussen temas, vakke, inhoud en grade daar te stel.

Moyo is toegewy daaraan om gehalte hulpbronne vir onderrig en leer in Namibië te voorsien.

Moyo vir jou. Moyo vir elke kind. Moyo vir ons land!  

moyo education

moyo bied

Kliek op die gekleurde blokke hieronder om meer te lees. 

graad r

Beskikbaar in Afrikaans en Engels en bevat 9 Temas.

Graad 2

Beskikbaar in Afrikaans en Engels en bevat 23 Temas.

GRADE R-3

Vir die Onderwyser beskikbaar in Afrikaans en Engels

Graad 1

Beskikbaar in Afrikaans en Engels en bevat 26 Temas.

graad 3

Beskikbaar in Afrikaans en Engels en bevat 23 Temas.

ADDISIONELE HULPBRONNE

Meer gespesifiseerde hulpbronne binnekort beskikbaar (Klankeboek, Syferboek, Ens.) Graad RR beskikbaar in Januarie 2019
29
26.03.2017

Graad R

Graad R
37
27.04.2017

Graad 1

Graad 1
36
13.05.2018

Graad 2

Graad 2
36
13.08.2018

Graad 3

Graad 3
Opsoek na meer inligting? Kontak ons deur te kliek op die skakel.